Daný krúžok bude zameraný na rozvoj estetického vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností. Každý člen krúžku si bude mať možnosť vyskúšať prácu rôznymi výtvarnými technikami. Krúžok však bude primárne orientovaný na výrobu dekoratívnych a darčekových predmetov z rozličných materiálov a na aranžovanie. Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou.