Aktívne cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s rekreačným zámerom.

Turistika je záujmová činnosť spočívajúci v krátkodobom cestovní a poznávaní prostredia, krajiny, pamiatok, zvykov a ľudí.