Tanečná a pohybová výchova zameraná na Country tance spočívajúca v tancovaní veľmi jednoduchých prvkov, s cieľom naučiť deti vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby koordinovane s hudbou. Snahou je spojiť hravú časť s tancom.