Tanečný súbor, v ktorom sa možno naučiť základom tanečných techník moderného tanca vrátane HIP-HOPu. Súbor má niekoľko vekovo odlišných kolektívov detí so spoločným záujmom o moderný tanec. Skupiny vedú skúsení tanečníci – lektori. Tréningy sú zamerané na kondičné cvičenia, na techniku tanca, orientáciu v priestore, na pamäťové a improvizačné cvičenia. Všetky skupiny sa okrem tréningov zúčastňujú verejných vystúpení i prázdninových táborových sústredení.