Výučba tanečných hier a tancov z Appalačských hôr

  • výučba COUPLE & LINE DANCE
  • výučba základov CLOG DANCE
  • jednoduché veselé choreografie