Formovanie dieťaťa prirodzeným cvičením – pôsobenie na rozvoj obratnosti, pružnosti, orientácie v priestore. Rozvíjanie základného pohybového fondu, gymnastické cvičenia, základy atletiky, dýchacie cvičenia a strečing.