Záujmový útvar je  zameraný predovšetkým na všeobecnú športovú prípravu od najmenších basketbalistov. Naším cieľom nie je iba naučiť deti hrať basketbal, ale vybudovať kladný vzťah k pohybu a športu.