Hokej ponúka pre deti hneď niekoľko dôležitých prvkov pre osobnostný rozvoj mladého človeka: a to nielen rozvoj sily, koordinácie, flexibility atď., ale aj zvýšenie sebavedomia, športového ducha a sebaúcty. Rovnako dôležité je, že ide o príťažlivú zábavu dieťaťa v pozitívnom, zdravom a bezpečnom prostredí.