Klub animátorov a dobrovoľníkov má za úlohu pripraviť mladých a šikovných špecialistov na prácu s deťmi vo voľnom čase. Dá im možnosť vyskúšať si svoje poznatky a zručnosti v praxi na podujatiach nášho centra, počas sobotňajších výletov, na krúžkovej činnosti a ako vedúcich v našich prázdninových detských táboroch.