V programe Numerika využívame špeciálnu metódu mentálnej aritmetiky, ktorá zapája obe hemisféry mozgu (ľavú aj pravú). Ich zapájaním a trénovaním sa dieťa stáva pozornejším, sebavedomejším a vnímavejším. Začína lepšie chápať matematike, prírodným vedám a ľahko sa učí cudzie jazyky. Tým sa úspešne realizuje vo svojom osobnom živote a má predpoklad na správny výber povolania do budúcnosti.