Činnosť záujmového útvaru je  zameraná predovšetkým na prírodné vedy, oblasť matematika. Riešia zaujímavé úlohy, zábavné testy.