Netradičné a zábavné formy hier, rozvíjanie fantázie, slovnej zásoby a kreatívneho myslenia. Spájanie písaného slova s výtvarnými prácami. Podporovanie a rozvoj vlastnej tvorby u talentovaných detí, zúčastňovanie sa súťaží a rôznych tvorivých aktivít, výstaviek či stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Krúžok je vhodný pre všetky deti, ktoré sa chcú hrať, vymýšľať si, alebo potrebujú rozvíjať slovnú zásobu a tvorivé myslenie.