Taekwon-Do stanovuje 5 základných zásad, ktoré musia deti a mládež Taekwon-Do dodržiavať, a to nielen v telocvični, ale aj v každodennom živote: 1. YE UI - slušnosť, zdvorilosť 2. YOM CHI - čestnosť, poctivosť 3. IN NAE – vytrvalosť 4. GUK GI – sebaovládanie 5. BAEKJUL BOOLGOOL – odvaha, vytrvalý neskrotný duch Taekwon- Do nie je len zbierka techník a cvičení, ale poskytuje komplexný systém vzdelávania pre fyzické a duševné účinky.