Raz sa ma priateľ opýtal:
- Prečo stále platíte svojej dcére tanečnú? -
- Vieš, musím sa priznať, že neplatím preto, aby moja dcéra tancovala, osobne sa o tanec veľmi nestarám. -
- Takže ak neplatíš za tanec, za čo vlastne platíš? -
- Platím za tie chvíle, keď je moja dcéra unavená a mohla by oddychovať, ale ona nie, napriek tomu ide tancovať. -
- Platím, pretože moja dcéra sa na tanečnej učí disciplíne. -
- Platím, pretože sa tam učí starať o svoje telo. -
- Platím, pretože sa dcéra učí vzťahom v kolektíve. -
- Platím za ňu, aby sa naučila ako zvládnuť sklamanie, keď nepríde víťazstvo, v ktoré dúfala, pretože musí ešte veľa trénovať. -
- Platím, pretože moja dcéra sa učí stanoviť si ciele a usiluje sa ich dosiahnuť. -
- Platím, pretože dcéra sa učí, že treba hodiny a hodiny tvrdej práce a tréningu, aby vedela tancovať a že ten úspech nenastane cez noc. -
- Platím za príležitosti, že moja dcéra môže nadväzovať priateľstvá, ktoré môžu pretrvať celý život. -
- Platím, pretože môže byť radšej na pódiu, ako pozerať na obrazovku počítača, alebo do mobilu. -

- Mohol by som takto pokračovať ďalej, ale aby som to skrátil, neplatím za tanec; platím za príležitosti, ktoré tanec od mojej dcéry vyžaduje, aby rozvíjali schopnosti a silu, ktorá jej bude slúžiť po celý život .
A z toho, čo som doteraz videl, je to veľmi dobrá investícia!
A vedz priateľ môj, že to nemusí byť len tanec, ale môže to byť plávanie, futbal, či akákoľvek športová, alebo spoločenská disciplína. - .... Cit.web