Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11

Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa

IČO: 42328781

Č.účtu: Sk08 1111 0000 0013 3531 7004

 

Elokované pracovisko: Exnárova 10, Košice

Zodpovedný pracovník: Martin Michalčík

Tel.:  0902 550 130

Elokované pracovisko: Janigova 2, Košice

Zodpovedný pracovník: Monika Kováčová

Tel.: 0908 821 056

Elokované pracovisko: Starozagorská 8, Košice

Zodpovedný pracovník: Erika Nová

Tel.: 0915 858 672